Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Điều tra ý kiến

  Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
  Giáo viên
  Sinh viên
  Học sinh
  Thành phần khác

  se thi hoc sinh gioi Hoa-12 2007

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đặng Nhi
  Ngày gửi: 14h:46' 04-10-2009
  Dung lượng: 171.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  TỈNH QUẢNG NAM
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
  NĂM HỌC: 2007-2008
  MÔN : HOÁ HỌC
  
  Thời gian làm bài: 180 phút( không kể thời gian giao đề)
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  Câu I.
  1. Cho biết vai trò của các chất trong phản ứng oxi hoá- khử : H2O, H2O2,SO2, FeCl2. Dẫn ra các phương trình phản ứng hoá học để minh hoạ.
  2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh hoạ khi cho:
  a. Dung dịch KHSO4 vào dung dịch hỗn hợp NaAlO2, Na2CO3 đến dư.
  b. Khi cho vụn Zn vào dung dịch hỗn hợp chứa NaNO3 và NaOH, đun nóng.
  3. Tính pH của dung dịch A là hỗn hợp gồm HF 0,1M và NaF 0,1M. Tính pH của 1 lít dung dịch A ở trên khi thêm vào 0,01mol HCl.
  Giả sử thể tích dung dịch sau khi thêm không thay đổi và biết hằng số axit của HF là Ka= 6,8.10-4.
  Câu II.
  Khi oxy hoá rượu etylic ta thu được hỗn hợp gồm rượu etylic, anđehit axetic, axit axetic có lẫn cả nước. Trình bày phương pháp hoá học lấy riêng 3 chất hữu cơ có trong hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  2. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết :
  a. Các khí có trong hỗn hợp khí X gồm cacbonic, etilen, metan và axetilen.
  b. Hai lọ dung dịch: lọ 1 đựng FeSO4 và Fe2(SO4)3; lọ 2 đựng Fe2(SO4)3.
  Viết phương trình phản ứng xảy ra.
  Câu III.
  1. Có cân bằng sau ở 25oC xảy ra trong dung dịch nước:
  
  a. Ở điều kiện chuẩn phản ứng xảy ra theo chiều nào?
  Có kết tủa PbI2 không nếu dung dịch bão hoà Pb(OH)2 có chứa KI 0.1M?
  Tính nồng độ tối thiểu của HNO3 để Pb(OH)2 bắt đầu phản ứng với H+ theo chiều phản ứng :
  
  Biết 
  2. Điều chế:
  a. Từ Fe viết 3 phương trình phản ứng điều chế FeSO4.
  b. Viết các phương trình phản ứng để tổng hợp 1-brom-7-metyl naphtalen từ 2-metyl naphtalen.
  Câu IV.
  Cho hợp chất hữu cơ A có CTCT như sau:
  
  Hãy cho biết A có bao nhiêu đồng phân lập thể? Hãy liệt kê các đồng phân lập thể đó bằng cách dùng các kí hiệu R, S…(không cần vẽ các công thức cấu hình).
  2. Cho 14,64 gam chất hữu cơ A (C3H10O3N2) phản ứng hết với 150mL dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. Trong phần hơi có 1 chất hữu cơ B có khả năng phản ứng với HNO2 thu được rượu tương ứng. Trong chất rắn chỉ chứa các hợp chất vô cơ.
  Hãy tính khối lượng chất rắn và xác định CTCT của A, B. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  3. Có thể xác định D-glucôzơ là furanozơ hay piranozơ theo chuyển hoá sau:
  
  Hãy viết phương trình phản ứng và xác định cấu trúc của các chất . Giải thích.
  Câu V.
  Hãy so sánh và giải thích:
  Nhiệt độ sôi của 2 chất:
  
  4-metyl piperiđin (A) N-metyl piperiđin (B)
  b. Tính bazơ của 3,4,5-trinitro anilin và 3,5-đinitro 4-xiano anilin.
  2. Iso-Leusin được điều chế từ chuỗi phản ứng sau đây. Xác định cấu trúc của các chất từ A đến D và hoàn thành các phương trình phản ứng:
  
  Câu VI.
  Hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại R có hoá trị không đổi. Hoà tan hoàn toàn 3,3g X trong dung dịch HCl dư thu được 2,9568lít khí ở 27,3oC và 1atm. Mặt khác, cũng hoà tan hoàn toàn 3,3g X trong dung dịch HNO3 1M lấy dư 10% thu được 896ml hỗn hợp khí Y gồm N2O, NO( đkc) có tỉ khối so với hỗn hợp NO, C2H6 là 1,35 và một dung dịch Z.
  Xác định R và tính % các kim loại trong X.
  Cho dung dịch Z tác dụng với 400ml dung dịch NaOH thấy xuất hiện 4,77g kết tủa . Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH, biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn.
  ------------------------------------- HẾT-------------------------------------------
  Ghi chú: học sinh được sử dụng bảng HTTH và máy tính cá nhân.
   
  Gửi ý kiến