Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Điều tra ý kiến

  Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
  Giáo viên
  Sinh viên
  Học sinh
  Thành phần khác

  Gốc > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC > Âm vang Bác Hồ >

  Tư tưởng Hồ chí Minh về giáo dục và rèn luyện thanh niên

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giáo dục và rèn luyện thanh niên trở thành con người mới Xã hội chủ nghĩa, con người làm chủ xã hội tương lai. Bởi vì “thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó" (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 5, tr185).

  Những điều Bác dạy thanh niên

  Ngày 2-9-1965, trong thư gửi thanh niên nhân dịp chúc mừng lần thứ 20 Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 20 tuổi, Bác Hồ dạy thanh niên:

  “Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

  Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

  Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

  Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

  Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo” (Sđd, tập 11, tr 503).

  Tư tưởng về giáo dục và rèn luyện thanh niên qua những điều Bác dạy

  Có thể nói, những điều Bác dạy thanh niên là nội dung cơ bản của giáo dục cộng sản chủ nghĩa mà Bác đã khái quát hóa nhằm giáo dục và rèn luyện thanh niên để trở thành con người mới, phục vụ sự nghiệp cách mạng.

  Nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, biểu hiện trước hết ở bản lĩnh chính trị, lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội ở mỗi đoàn viên thanh niên. Người thanh niên có lý tưởng cách mạng là phải có dũng khí chiến đấu kiên cường bất khuất, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, dám xả thân vì nghĩa lớn, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng. Thanh niên trung thành với cách mạng là người thanh niên hiếu nghĩa với nhân dân, quán triệt và quyết tâm thực hiện tốt quan điểm đường lối, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bởi lẽ thực hiện những nghị quyết, chính sách ấy chính là quá trình thanh niên cụ thể hóa các mục tiêu cách mạng, nhằm phục vụ lợi ích của Đảng và nhân dân lao động. Đã là nghị quyết, chính sách thì mọi thanh niên phải thực hiện tốt.

  Bác kêu gọi thanh niên: “Các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước (tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc). Các việc đáng làm thì khó mấy cũng quyết làm cho kỳ được. Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh phú quý” (Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr 32); Công

  việc ích quốc lợi dân thì dù nhỏ cũng làm, không có việc sang hèn “như người quét nhà cũng là vẻ vang, người làm vệ sinh, dân cày, bác sĩ, bộ đội.v.v… nghĩa là tất cả lao động có ích cho dân, cho nước đều là vẻ vang cả” (Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội 1973, tr 120); còn việc gì có hại cho dân thì dù nhỏ cũng tránh. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân chính là góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

  Thanh niên Việt Nam cần xung kích đi đầu trong sự nghiệp cách mạng, phải có tinh thần đổi mới tạo ra động lực lớn phát huy khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ. Xung phong tình nguyện là thể hiện người thanh niên có lý tưởng cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, có lòng tự trọng, trọng phẩm chất, trọng danh dự. Lòng tự trọng đó rất phù hợp với yêu cầu của kỷ luật cách mạng cần được nâng lên thành ý thức tôn trọng kỷ luật, tôn trọng tập thể, tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

  Ý thức tổ chức kỷ luật cách mạng bao giờ cũng gắn liền với tình cảm, niềm tin và tinh thần tập thể. Bởi đó là nguồn gốc của sức mạnh và sức mạnh này lại được thể hiện ở lòng tin tưởng sâu sắc vào lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Bác khuyên nhủ thanh niên không được đứng ra ngoài tập thể, đứng lên trên tập thể và tổ chức mà phải ở trong tập thể và tổ chức. Tinh thần tập thể và niềm tin cách

  mạng bắt nguồn từ chỗ người ta tự giác ngộ lý tưởng cách mạng, thấy rõ con đường chiến đấu hy sinh là nghĩa vụ thiêng liêng cao đẹp, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của mình, là tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao tình cảm cách mạng và ý thức tập thể “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

  Bác căn dặn thanh niên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vì “chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian xảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc” (Sđd, tập 9, tr 283, 284). Thanh niên cách mạng phải xây dựng cho mình ý thức thực hiện đúng pháp luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật…

  Luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Bác chỉ ra cho thanh niên đâu là đạo đức chân chính của người thanh niên cách mạng. Đó là đạo đức mới: “Như người hai chân đứng vững dưới đất, đầu ngửng lên trời”, còn đạo đức cũ như “người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời” (Sđd, tập 6, tr 320). Đạo đức cũ chỉ nhằm phục vụ giai cấp phong kiến tư sản, biểu hiện ở lòng tham, tính ích kỷ, “làm ông thông, ông phán… Thế thôi, số phận dân tộc thế nào, tình hình thế giới biến đổi thế nào không hay, không biết gì hết” (Sđd, tập 7, tr 398). Còn đạo đức cách mạng là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, là biểu hiện lối sống cao đẹp của người cách mạng, sống trung thực, thuỷ chung, tôn trọng con người, chính trực, không thiên vị, luôn phấn đấu hết mình để thực hiện những lý tưởng cao đẹp. Bác dặn thanh niên: “Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc, nên nói ít

  làm nhiều, thân ái đoàn kết” (Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr 32). Vì thế, thanh niên phải ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật để giúp nhau rèn đức, luyện tài, xung phong tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đặc biệt, Bác dạy thanh niên phải có trách nhiệm lớn với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

  Giáo dục thiếu nhi là một khoa học, một nghệ thuật, song đây là một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng giao cho đoàn thanh niên. Bác căn dặn: thiếu nhi là thế hệ măng non của đất nước, thông minh và dũng cảm, cần được vun đắp và bồi dưỡng làm sao cho bản chất tốt đẹp và khả năng cách mạng trong các em ngày càng được phát huy. Trẻ em bao giờ cũng nhìn vào thanh niên để học tập, bởi vậy đoàn viên thanh niên phải là tấm gương sáng cho thiếu niên nhi đồng noi theo. Trong quan hệ với thiếu nhi, đoàn viên thanh niên phải là người giúp Đảng phụ trách chính, phải “xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong đạo đức cách mạng” (Sđd, tập 6, tr198), làm tốt nhiệm vụ chăm lo, dìu dắt các em, mà nội dung của nó là hướng dẫn các em thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” (Sđd, tập 10, tr 356).

  Phương thức học tập và rèn luyện thực hiện những điều Bác dạy

  Học tập và rèn luyện theo những điều dạy của Bác, đoàn viên thanh niên chúng ta phải xác định rõ mục đích, động cơ đúng đắn: “Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, … để làm trọn nhiệm vụ người chủ nước nhà” (Sđd, tập 7, tr 399). Mỗi chúng ta cần xác định học để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.

  Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay cần thắp sáng những giá trị nhân cách Việt Nam cao đẹp, thể hiện ở tinh thần “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác”.

  Sống thế nào? Phải sống có lý tưởng cao đẹp. Trái với cách sống, nếp sống chẳng khác gì cỏ cây, cầm thú, ươn hèn lười nhác, chạy theo đồng tiền bất chính, say mê dục vọng cá nhân tầm thường, sống trên mồ hôi xương máu của người khác. Người cách mạng phải có lẽ sống của một người thanh niên tiên tiến là phải làm cho cuộc sống của nhiều người xung quanh ngày càng tốt đẹp hơn. Trong Di chúc Bác viết “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” (Sđd, tập 12, tr 512).

  Vì vậy, tuổi trẻ cần vững lòng tin vào tiền đồ, lý tưởng của mình đi theo con đường đúng đắn mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn; có đủ nghị lực và

  lòng tin vượt qua mọi thác ghềnh, sẵn sàng cống hiến và thực hiện lời dạy của Bác.

  Chiến đấu thế nào? Phải chiến đấu kiên cường, dũng cảm vượt qua khó khăn để chiến thắng kẻ thù, chiến thắng cả sự nghèo nàn lạc hậu. Đối với kẻ thù, người thanh niên cách mạng cần có quyết tâm sắt đá, lập trường kiên định. Là thanh niên nhưng “Tầm nhìn phải rộng, suy nghĩ phải sâu. Phải kiên quyết, luôn luôn tấn công” (Nhật ký trong tù, Nxb Văn học, Hà Nội 1983, tr 58); Thanh niên phải chiến thắng bằng lòng tri thức, lòng dũng cảm và đức hy sinh. Về tinh thần chiến đấu cần có ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, bởi vì: “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển; Quyết chí cũng làm nên” (Sđd, tập 6, tr 95)

  Lao động thế nào? Lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng cao. Đối với thanh niên, phải thực hiện khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm” (Sđd, tập 10, tr 313). Trong lao động thì “chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực: nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà làm không được” (Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội 1973, tr 79, 80).

  Về thái độ lao động, thanh niên trước hết phải lao động không biết mệt mỏi, quên mình, với tinh

  thần làm chủ, không ỷ lại chờ đợi: “Có chí làm thì quyết tìm ra việc, và quyết làm được việc” (Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Nxb Thanh niên, Hà Nội 1973, tr 79); phải có lòng yêu nghề, yêu lao động, “ai khinh rẻ lao động, chúng ta kiên quyết chống lại” (Sđd, tập 7, tr 399).

  Học thế nào? “Ngày nay, ta đã được độc lập, tự do, thanh niên mới thật là người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò người chủ, thì phải học tập” (Sđd, tập 7, tr 398).

  Suốt đời học tập, học phải gắn liền lý luận với thực tiễn, từ tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng đến trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn; Gắn kết 3 nội dung: khoa học kỹ thuật, văn hoá, chính trị; Môi trường học cả trong sách vở, trong nhà trường, trong lao động và chiến đấu, học bạn bè và nhân dân. Luôn trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng là yêu cầu không thể thiếu đối với mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Điều quan trọng là đoàn viên thanh niên phải biết tự học, phải tri thức hoá năng lực của mình mới có khả năng, nghị lực và trí tuệ đảm đương sự nghiệp cách mạng đặt ra đối với thế hệ trẻ.

  Thấm nhuần di huấn năm điều Bác dạy thanh niên, ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ bản lĩnh tuổi trẻ, say mê học tập, sáng tạo, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiếp tục tu dưỡng và rèn luyện về mọi mặt để cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

   

  (Bài sưu tầm)


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Bá Hùng @ 17:55 03/09/2009
  Số lượt xem: 1322
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến