Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Điều tra ý kiến

  Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
  Giáo viên
  Sinh viên
  Học sinh
  Thành phần khác

  Gốc > HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC > Âm vang Bác Hồ >

  Bác Hồ với Thanh niên

  picture5 Tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ngày 19/1/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Trong mọi việc thanh niên phải làm đầu tàu, xung phong gương mẫu. Thanh niên hăng hái là tốt nhưng chớ xa rời đầu tàu – đầu tàu rời toa là vô dụng”. (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H. 2000, tập 9, trang 331)Mối quan hệ giữa thanh niên và quần chúng nhân dân đã được Hồ Chủ tịch ví như một đoàn tàu: phải có đầu tàu thì cả đoàn tàu mới được vận hành và ngược lại, đầu tàu phải nối với các toa mới có thể vận chuyển người và hàng hoá, nếu không nó chỉ là một khối sắt vô dụng mà thôi.Chính thanh niên chứ không phải ai khác giữ vị trí nòng cốt trong công cuộc kiến thiết nước nhà. Thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm kháng chiến, trên khắp các nẻo đường ra mặt trận, các lực lượng thanh niên xung phong hùng hậu đã góp phần to lớn vào chiến thắng cuối cùng của Cách mạng. Ngày nay, thanh niên tình nguyện luôn hăng hái đi đến những vùng miền của đất nước còn khó khăn, thiếu thốn, giúp đỡ quần chúng nhân dân… Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thanh niên là nguồn nhân lực đóng vai trò chủ chốt. Thanh niên cũng là lực lượng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đưa đất nước ngày càng đi lên, phát triển để sánh vai cùng các cường quốc khắp năm châu.Để thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt như vậy, trước hết, cần phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên thành một khối thống nhất. Sau đó, thanh niên phải biết “hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H, 1996, tập 8, trang 208). Muốn được như vậy, cần phải củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. “…Muốn đoàn kết thì tất cả cán bộ, đoàn viên phải giữ vững đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm… phải xung phong trong mọi công tác chứ không xa rời quần chúng…”. (Sđd, trang 263)Tuy nhiên, ngoài những tấm gương thanh niên tiên tiến điển hình, vẫn còn một số thanh niên chưa chịu khó học tập, mắc bệnh hình thức, tự cao, tự đại, ham sung sướng, tránh khó nhọc. Vì vậy, mỗi người thanh niên phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Khắc phục điểm yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên.(Chi đoàn 12A2, khóa 05-08)
  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Bá Hùng @ 16:14 08/04/2009
  Số lượt xem: 2450
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến